216/2 หมู่ 3 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

บริษัท เอสพีเค อินโนเวชั่น จำกัด
SPK INNOVATION CO., LTD.

รับสร้างเครื่องจักรตามแบบ

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม รับสร้างตามแบบที่ลูกค้าต้องการ พร้อมบริการจัดหาอุปกรณ์ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องจักร รับเหมาวางระบบไฟฟ้าโรงงาน
ระบบควบคุมไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์
  • จำหน่ายเครื่องจักรกลโรงงาน
  • จำหน่ายอุปกรณ์ Sensor สำหรับโรงงาน
  • รับออกแบบไฟฟ้าตอนโทรล และระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
  • รับออกแบบ - ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม
  • จัดซื้อ - จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

216/2 หมู่ 3 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220