216/2 หมู่ 3 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220

บริษัท เอสพีเค อินโนเวชั่น จำกัด
SPK INNOVATION CO., LTD.

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรม
รับสร้างเครื่องจักรตามแบบ รับออกแบบ-ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม

  • จำหน่ายเครื่องจักรกลโรงงาน
  • จำหน่ายอุปกรณ์ Sensor สำหรับโรงงาน
  • รับออกแบบไฟฟ้าคอนโทรล และระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
  • รับออกแบบ - ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม
  • จัดซื้อ - จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลงานของเรา

รับสร้างเครื่องจักรอุตสาหกกรรม
รับสร้างเครื่องจักร ชลบุรี
รับสร้างเครื่องจักรตามแบบ
ผลิตตามสเปคของลูกค้า
จำหน่ายเครื่องจักรกลโรงงาน
จำหน่ายเครื่องมือในอุตสาหกรรม
จำหน่ายเครื่องใช้ในอุตสาหกรรม
รับจัดหาอุปกรณ์อุตสาหกรรม
รับสร้างเครื่องจักรอุตสาหกกรรม ชลบุรี
รับสร้างเครื่องจักรตามแบบ
ผลิตตามสเปคของลูกค้า
รับสร้างเครื่องจักรอุตสาหกกรรม
รับทำระบบไฟฟ้าคอนโทรล
ผลิตตามสเปคของลูกค้า
รับเหมาติดตั้ง ดูแลระบบ
ระบบควบคุมไฟฟ้าโรงงาน ชลบุรี
อุปกรณ์เซ็นเซอร์

216/2 หมู่ 3 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220